Offerte
Situatiescan
Gratis advies
X

OfferteUw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het vierde vakje aan
X

SituatiescanOmschrijf kort uw situatie
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het vierde vakje aan
X

Gratis adviesgesprekOmschrijf kort waarover u advies wenst
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het vierde vakje aan

Disclaimer

Dossier online

Disclaimer:
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en kan wettelijk voorbehouden zijn. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en zij die gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, is verboden. Kantoor Notaris Hölscher staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Op alle overeenkomsten en andere (rechts)handelingen van Kantoor Notaris Hölscher zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden worden op verzoek verstrekt en zijn voorts te vinden op https://www.notarisholscher.nl. Aansprakelijkheid van Kantoor Notaris Hölscher, de voor Kantoor Notaris Hölscher werkzame notarissen en kandidaat-notarissen en overige werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico zoals gemeld in de polis. De betreffende polissen liggen ter inzage op het kantoor te Rijssen.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. The use of it by others is prohibited. Kantoor Notaris Hölscher is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. All our agreements and (legal) actions are exclusively subject to the general terms and conditions of Kantoor Notaris Hölscher. The general terms and conditions will be sent on request and are also to be found on https://www.notarisholscher.nl. Any liability of Kantoor Notaris Hölscher , its civil-law notaries and candidate-notaries and other employees is limited to an amount that is payable pursuant to its professional liability insurance policy, including the deductible payable by Kantoor Notaris Hölscher pursuant to that policy. The insurance policies are held for inspection at the office in Rijssen.