Offerte
Situatiescan
Gratis advies
X

OfferteUw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het eerste vakje aan
X

SituatiescanOmschrijf kort uw situatie
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het eerste vakje aan
X

Gratis adviesgesprekOmschrijf kort waarover u advies wenst
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het eerste vakje aan

Testament

Dossier online

Uw testament en de notaris

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap gebeurt na uw overlijden. Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, bent u automatisch elkaars erfgenaam. Woont u ongehuwd samen en wilt u uw partner tot erfgenaam benoemen? Dan moet u in een testament vastleggen dat uw partner uw erfgenaam is. Ook als u uw stiefkinderen of bijvoorbeeld goede doelen als erfgenaam wilt benoemen, moet u dit specifiek laten vast leggen.

Andere belangrijke argumenten om een testament te maken zijn het besparen van erfbelasting besparen en in veel gevallen zelfs voorkomen door gebruik te maken van de hoge vrijstelling die de langstlevende heeft en er voor zorgen dat de kindsdelen opeisbaar worden wanneer de langstlevende wordt opgenomen in een verpleeghuis. Op deze manier voorkomt u dat er ook ingeteerd moet worden op de toekomstige erfenissen van de kinderen

Verder kunt u in uw testament onder meer een voogdijregeling voor uw minderjarige kinderen opnemen en een executeur aanwijzen. Daarnaast kan in een testament een regeling opgenomen worden voor kinderen met een beperking. Ook deze kinderen kunnen een eigen bijdrage verschuldigd zijn voor hun verpleging. Om weer te voorkomen dat op hun erfenis moet worden ingeteerd, kan in een testament een bewind opgenomen worden. Verder kan het testament voorkomen dat bij overlijden van het gehandicapte kind opnieuw erfbelasting moet worden betaald door broers en zussen.

Testament

Onze voordelen
  • Zekerheid dat zaken geregeld worden volgens uw wensen
  • Juridisch advies op maat over fiscale en financiële gevolgen
  • Mogelijkheid tot tussentijdse aanpassing
Onze werkwijze
  • Gesprek over uw wensen
  • Advies en opmaken conceptakte
  • Controle akte en eventuele aanpassingen
  • Passeren akte
  • Registreren testament bij het Centraal Testamentenregister (CTR)
Aandachtspunten
  • Uw situatie kan veranderen, net als de regelgeving. Laat daarom elke vijf jaar uw testament opnieuw bekijken en laat u adviseren of er onderdelen aangepast zouden moeten worden.
Heeft u een vraag over dit product?

0548 - 760020

info@notarisholscher.nl