Offerte
Situatiescan
Gratis advies
X

OfferteUw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het tweede vakje aan
X

SituatiescanOmschrijf kort uw situatie
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het tweede vakje aan
X

Gratis adviesgesprekOmschrijf kort waarover u advies wenst
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het tweede vakje aan

Schenken

Dossier online

Er zijn verschillende mogelijkheden om te schenken. Schenken kan in contanten, door overboeking op de bankrekening. Het is niet verplicht om dit via de notaris te doen. Wij raden wel aan om de afspraken vast te leggen in een onderhandse overeenkomst.

Naast het schenken van contanten kunt u er ook voor kiezen om “op papier” te schenken. Dit kan aantrekkelijk zijn wanneer een groot deel van het vermogen in de eigen woning (in “de stenen”) zit. Dan is het vaak lastig om contanten vrij te maken. Een papieren schenking is dan een goed alternatief.
De notaris maakt een akte waarin een schenking in de vorm van een schuldigerkenning uit vrijgevigheid wordt opgenomen. Of, in gewoon Nederlands, de schenker verklaart zomaar, zonder tegenprestatie een schuld te hebben aan de begiftigde (ontvanger).
Op het moment dat er, na overlijden van de schenker, aangifte gedaan moet worden voor de erfbelasting, wordt deze schuld in mindering gebracht op de bezittingen, zodat over een lager bedrag erfbelasting wordt berekend.

Waarom schenken? Naast het gewoon willen voort helpen van de begiftigden speelt natuurlijk het besparen van toekomstige erfbelasting een rol. Bij een “papieren schenking” aan de kinderen moet u er dan wel op letten dat u hen elk jaar 6% rente betaalt over het schuldig erkende bedrag. Anders mag de schenking niet voor de erfbelasting als echte schuld worden meegenomen.

Ook bestaat ook de mogelijkheid om schenkingen herroepelijk te maken of om er voorwaarden aan te verbinden, zoals bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule. Ook kunt u een bewindvoerder aanwijzen die de schenking beheert tot de ontvanger een bepaalde leeftijd heeft bereikt.
De wet vermeldt de vrijstellingen. Dit zijn de bedragen die belastingvrij geschonken mogen worden. Uiteraard mag u meer schenken. Wel moet er dan schenkingsrecht (belasting) te worden betaald. De vrijstellingen worden jaarlijks aangepast.

Schenken

Onze voordelen
 • Uw schenking is vastgelegd in een notariële akte die niet kan kwijtraken
 • Optimaal benutten van de vrijstellingen
 • Belastingbesparing
 • Bewindvoerder benoemen en/of uitsluitingsclausule opnemen
Onze werkwijze
 • Intakegesprek over uw wensen en de mogelijkheden en advies op maat
 • Voorstel akte
 • Bespreken en eventuele aanpassingen doorvoeren
 • Tekenen definitieve versie schenkingsakte
 • Verzorgen aangifte bij de Belastingdienst
Aandachtspunten
 • Vergeet niet daadwerkelijk de rente jaarlijks te betalen. Anders mag de schenking niet voor de erfbelasting als echte schuld worden meegenomen.
 • De vrijgestelde bedragen worden jaarlijks aangepast.
Heeft u een vraag over dit product?

0548 - 760020

info@notarisholscher.nl