Offerte
Situatiescan
Gratis advies
X

OfferteUw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het eerste vakje aan
X

SituatiescanOmschrijf kort uw situatie
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het eerste vakje aan
X

Gratis adviesgesprekOmschrijf kort waarover u advies wenst
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het eerste vakje aan

Levenstestament

Dossier online

Veel mensen hebben een testament om zaken na hun overlijden goed te regelen. Maar stel dat er tijdens uw leven iets gebeurt – zoals een ongeluk of een ziekte – waardoor u zelf geen beslissingen meer kunt nemen? Anders gezegd: wanneer u wilsonbekwaam raakt? Wie beheert dan uw vermogen? Wie mag uw huis verkopen als u wordt opgenomen in een verzorgingshuis? Wie krijgt de verantwoordelijkheid over uw bedrijf? Wie regelt uw administratie en zorgt dat de vaste lasten betaald worden? Blijven schenkingen doorlopen?

Houd de regie in handen en leg vast wat er met u, uw kinderen, uw geld en uw spullen gebeurt als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Dat gaat ook over medische beslissingen rondom reanimatie, medicatie en euthanasie. Stel een vertrouwenspersoon aan – de ‘gevolmachtigde’ – die mag beslissen, zoals u dat wilt. En bespreek dit goed met hem/haar.
Uw levenstestament kunt u het beste op laten stellen door een notaris. Uiteraard kunt u ook zelf dingen op papier zetten. U loopt dan wel het risico dat een dergelijke akte niet door bank wordt erkend en dat uw gevolmachtigde uw belangen niet adequaat kan behartigen.

Levenstestament

Onze voordelen
 • Zekerheid dat zaken geregeld worden volgens uw wensen, als u dat zelf niet meer kunt
 • Voorkomen rechtszaken
 • Juridisch advies op maat over fiscale en financiële zaken
 • Mogelijkheid tot tussentijdse aanpassing
Onze werkwijze
 • Gesprek over uw wensen en kiezen gevolmachtigde(n)
 • Controle wilsbekwaamheid
 • Advies en opmaken conceptakte
 • Controle akte en eventuele aanpassingen
 • Passeren akte
 • Registreren levenstestament bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)
Aandachtspunten
 • U kunt er voor kiezen om de volmacht direct in te laten óf nadat een medisch deskundige heeft verklaard dat u wilsonbekwaam bent
Heeft u een vraag over dit product?

0548 - 760020

info@notarisholscher.nl