Offerte
Situatiescan
Gratis advies
X

OfferteUw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het vierde vakje aan
X

SituatiescanOmschrijf kort uw situatie
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het vierde vakje aan
X

Gratis adviesgesprekOmschrijf kort waarover u advies wenst
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het vierde vakje aan

Hypotheek

Dossier online

Het recht van hypotheek is een recht dat u aan de bank verleent bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Het recht van hypotheek houdt in dat de bank van u het recht krijgt om uw woning op te eisen en te verkopen als u niet aan uw verplichtingen voldoet. Voldoet u de maandlasten niet volgens afspraak? Dan kan de bank door het recht van hypotheek uw huis opeisen zonder dat daarvoor een gang naar de rechter nodig is.

Als alle stukken zijn ingeleverd bij de bank en de offerte is getekend, stuurt de bank een opdrachtbrief voor het maken van een hypotheekakte aan de notaris. Na controle van alle relevante gegevens verstuurt de notaris het ontwerp van de akte en de afrekening. De notaris controleert onder meer de bevoegdheid van de eigenaar van het huis om hypotheek te vestigen op het huis.

Na ondertekening van de akte wordt een afschrift van de akte ingeschreven bij het kadaster. Na een laatste controle vindt meteen de financiële afwikkeling plaats. De rente en de aan de hypotheek verbonden kosten kunnen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting indien de lening wordt gebruikt voor aankoop, verbouwing of onderhoud van de eigen woning.

Hypotheek

Onze voordelen
  • De conceptakten en de afschriften worden klaargezet in een digitale omgeving, zodat u er altijd bij kunt.
Onze werkwijze
  • Invoeren gegevens aan de hand van de stukken van de tussenpersoon of bank.
  • Verzamelen verdere benodigde gegevens (waaronder aflosnota, gelden opvragen bij de hypotheekverstrekker).
  • Controle bij kadaster op tenaamstelling en aanwezige hypotheken en/of beslagen.
  • Opstellen van (concept) hypotheekakte en nota van afrekening.
  • Zorgdragen voor inschrijving van een afschrift van de akte bij het Kadaster.
Aandachtspunten
  • Voor het opvragen van een aflosnota geldt per bank een bepaalde termijn. Houd er dus rekening mee dat het een aantal weken kan duren voordat wij alle gegevens compleet hebben. Wij plannen dan ook graag een afspraak voor u in op het moment dat wij de hypotheekstukken van de bank en/of hypotheekverstrekker hebben ontvangen.
Heeft u een vraag over dit product?

0548 - 760020

info@notarisholscher.nl