Offerte
Situatiescan
Gratis advies
X

OfferteUw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het vijfde vakje aan
X

SituatiescanOmschrijf kort uw situatie
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het vijfde vakje aan
X

Gratis adviesgesprekOmschrijf kort waarover u advies wenst
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het vijfde vakje aan

(Echt)scheiding en verdeling

Dossier online

Wanneer echtgenoten/partners uit elkaar gaan, moeten de gemeenschappelijke goederen verdeeld worden. De verdeling van de meeste goederen kan in onderling overleg plaatsvinden. De wet bepaalt dat voor de verdeling van een onroerende zaak (woning) een notariële akte nodig is.

In een akte van verdeling wordt de gezamenlijke woning toegedeeld aan een van de ex-partners. Na ondertekening van de akte van verdeling wordt de akte inschreven bij het Kadaster en is er nog één eigenaar van de woning. Het is niet voldoende om de verdeling van de woning alleen in het echtscheidingsconvenant of een andere overeenkomst op te nemen. Beide ex-partners moeten de akte van verdeling bij de notaris ondertekenen.

Vaak is voor de aankoop van de woning geld geleend. Omdat de ex-partners hoofdelijk aansprakelijk zijn voor deze schuld, wordt in de akte van verdeling ook vermeld dat degene die eigenaar wordt van de woning, deze geldlening/hypotheek ook overneemt en de lasten vanaf die datum voor zijn of haar rekening neemt. Hier moet de bank dan wel aan meewerken. Daarvoor is het volgende van belang.

Er zijn twee mogelijkheden om de hypotheek op één naam te zetten:

  1. De eerste mogelijkheid is de bank verzoeken de ex-partner die niet in de woning blijft wonen te ontslaan uit zijn/haar hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de hypothecaire schuld. Wanneer de bank hiermee instemt, wordt een akte van ontslag opgemaakt. Deze akte wordt aan de akte van verdeling gehecht. Zowel de akte van verdeling als de akte van ontslag moeten door beide ex-partners bij de notaris worden ondertekend. De bank zal alleen instemmen met het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wanneer zij van mening is dat degene die de woning krijgt toebedeeld (degene die in de woning blijft wonen) in staat is om alleen de rente- en/of aflossingsverplichtingen te voldoen. De bank zal dan ook, net als bij de aankoop van de woning, het inkomen en/of de waarde van de woning opnieuw beoordelen.
  2. De tweede mogelijkheid is dat degene die in de woning blijft wonen de hypotheek geheel aflost en een nieuwe hypotheek afsluit. Door de aflossing van de oude hypotheek valt de hoofdelijke aansprakelijkheid automatisch weg. Voor het aangaan van een nieuwe hypotheek zal de bank ook het inkomen en/of de waarde van de woning beoordelen.

(Echt)scheiding en verdeling

Onze voordelen
  • De conceptakten en de afschriften worden klaargezet in een digitale omgeving, zodat u er altijd bij kunt.
Onze werkwijze
  • Invoeren gegevens aan de hand van de gegevens van uw adviseur.
  • Verzamelen verdere benodigde gegevens (bijv. aflosnota, gelden opvragen bij de hypotheekverstrekker)
  • Controle bij kadaster op tenaamstelling en aanwezige hypotheken en/of beslagen.
  • Opstellen van (concept) akte van verdeling en nota van afrekening.
  • Zorgdragen voor inschrijving van een afschrift van de akte bij het Kadaster.
Heeft u een vraag over dit product?

0548 - 760020

info@notarisholscher.nl