Offerte
Situatiescan
Gratis advies
X

OfferteUw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het vijfde vakje aan
X

SituatiescanOmschrijf kort uw situatie
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het vijfde vakje aan
X

Gratis adviesgesprekOmschrijf kort waarover u advies wenst
Uw naam


Uw achternaam
Uw telefoonnummer of e-mailadres


Spamcontrole: klik het vijfde vakje aan

De 5 procent regeling

Dossier online

De notaris en de 5 procent regeling

De 5 procent regeling geldt voor nieuwbouwprojecten. Deze wettelijke regeling (artikel 7:768 van het Burgerlijk Wetboek) is een drukmiddel om de aannemer (het bouwbedrijf) uw nieuwbouwwoning punctueel op te laten leveren. Het betekent dat 5% (de helft van de laatste bouwtermijn) van de te betalen aanneemsom geblokkeerd wordt zolang de oplevering niet geheel akkoord is. U heeft deze 5% dus wel betaald, maar het bedrag staat nog niet ter beschikking van de aannemer.

Vlak vóór de oplevering en sleuteloverdracht moet u de totale koop- / aanneemsom en de eventuele meerwerknota’s hebben betaald. De laatste aanneemtermijn wordt gedeclareerd vóór de oplevering en bedraagt 10% van de aanneemsom. De helft hiervan geldt als de zogeheten 5 procent regeling. U kunt die 5% op twee manieren blokkeren:

 • Stort het bedrag bij de notaris. Die houdt het in depot totdat hij het aan de aannemer mag uitkeren
 • Blokkeer de bankgarantie – bij de notaris – die u aan de aannemer heeft verstrekt voor een bedrag ter grootte van 5%.

Is de oplevering akkoord? Dan keert de notaris automatisch het depotbedrag uit – drie maanden na oplevering – aan de aannemer. Zijn er gebreken? Dan heeft de aannemer drie maanden tijd om alles te herstellen. Na drie maanden moet de notaris de 5% vrijgeven aan de aannemer, tenzij u vooraf schriftelijk bezwaar maakt bij de notaris.

De 5 procent regeling

Onze voordelen
 • Pressiemiddel voor de aannemer om uw woning punctueel op te leveren
 • Zekerheid dat u pas betaalt als alles naar wens is
 • Persoonlijk advies van de notaris voor uw specifieke garantie
 • Keuzemogelijkheid: bankgarantie of een bedrag van 5% in depot bij de notaris
Onze werkwijze
 • Zorg dat u voor oplevering alle nota’s betaald heeft (en overleg met de notaris over de laatste 5% - dat is de helft laatste termijn van 10% van de bouwsom)
 • Doe de oplevering van uw woning samen met de aannemer en laat u eventueel bijstaan door een bouwkundige
 • Noteer eventuele gebreken, plaats uw handtekening en laat dit formulier ook door de aannemer ondertekenen
 • Stel de notaris op de hoogte van de oplevering en meld eventuele gebreken
 • Geen gebreken? De notaris keert de 5% automatisch uit drie maanden na oplevering
 • Gebreken? Dan houdt de notaris de 5% drie maanden in depot en keert daarna automatisch uit.
 • Zijn de gebreken na drie maanden nog niet opgelost? Stel uw notaris dan tijdig schriftelijk op de hoogte en maak bezwaar tegen uitkering van de 5%.
Aandachtspunten
 • Heeft u een appartement laten bouwen? Dan geldt de 5%-regeling niet alleen voor het privégedeelte, maar ook voor de gemeenschappelijke delen van het complex, zoals het trappenhuis en de garage.
Heeft u een vraag over dit product?

0548 - 760020

info@notarisholscher.nl